Mon(紋), ya da Kamon(家紋) Japon ailelerinin sahip olduğu, onları ifade eden simgeye denir. Bu simge, kişisel eşyalar üzerinde bulunduğu gibi, savaşlarda sancak olarak da kullanılmıştır. Daha sonraları her tür organizasyon, dernek ve loncalar kendilerine benzer şekiller seçmişlerdir. Dojolarda da simge seçimi işte bu gelenekten gelmektedir.

Katsuninkan Istanbul’un monu bir kar kristalidir. Bunun sebebi kış mevsimi ya da soğuk değildir. Asıl vurgulanan bir su damlasından kar kristaline olan yolculuk, kusursuzluğa ulaşmanın yoludur. Bu yolda her kartanesi birbirinden farklıdır, tıpkı herkesin kendosunun kendi karakterini yansıttığı ve birbirinden farklı olduğu gibi. Kar yağdığında yeryüzü bembeyaz olur, bir olur, hoş bir sessizlik oluşur. Kar kristali huzuru, sükuneti ve barışı temsil eder. Saydam temiz yapısı saflığı temsil eder. On iki köşeli kar tanesi, daha az rastlanılan, iki kar kristalinin daha oluşum aşamasında birleşip beraberce büyümesiyle oluşan bir formdur. Bu da kendonun tek başına değil birlikte yapılabileceğini temsil etmesiyle anlamlıdır. Tüm bu özellikleriyle kartanesi Katsuninkan Istanbul’u temsil eder.

Share →
Katsuninkan İstanbul
Dojomuz hakkında temel bilgiler ve isminin ne anlama geldiğini buradan öğrenebilirsiniz.
Mon
Dojomuzun simgesi ve hikayesi
Üyeler
Dojomuzun üyeleri hakkında...